Origin Samitivej club คืออะไร

Origin Samitivej club คืออะไร
Origin Samitivej club คืออะไร
Origin Samitivej club เป็นการผนึกกำลังระหว่าง  “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” และ “สมิติเวช” เพื่อสนับสนุน Health Tech ที่จะเชื่อมโยง  “Samitivej” เข้ากับแอป “Origin Connect”
ด้วยความห่วงใยจากออริจิ้นและสมิติเวช เราได้เพิ่มฟีเจอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบครบวงจรให้แก่ทั้งลูกบ้านโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้กว่า 20,000 ครอบครัว โดยลูกบ้านของออริจิ้น สามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ ในเครือของโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อเข้าสู่ยุค New Normal อย่างเต็มตัว
เพียงแค่เข้าไปใน App Origin Connect ก็สามารถแสดงหน้าบัตร Origin Samitivej club เพื่อรับสิทธิพิเศษง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส
โรงพยาบาลสมิติเวชมอบ Privilege สำหรับลูกบ้าน Origin รับสิทธิ์ส่วนลดในการใช้บริการที่
1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
3. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
รายละเอียดส่วนลดมีดังนี้
ส่วนลด 20%
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่จากัดวัน)*
ส่วนลด 10%
ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์**
ส่วนลด 10%
ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก
ส่วนลด 10%
วัคซีน ยกเว้นราคาเหมาจ่าย
ฟรี บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 ครั้ง กรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน IPD (เฉพาะค่ารถขาเข้าโรงพยาบาลภายในจังหวัด)***
เงื่อนไข
1. ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าใช้จ่ายเองหรือชำระส่วนต่างจากประกัน
2. Ambulance : ส่วนลดค่ารถบริการฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ
3. Medicine : ส่วนลดค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย
4. Room : ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักแบบสแตนดาร์ดเท่านั้น (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
5. Dental : ส่วนลดค่าทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทันตกรรมเด็ก
วิธีรับสิทธิพิเศษ
1. เพียงแสดงบัตร Origin SAMITIVEJ CLUB ใน Application Origin Connect
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 020 300 000
#ORIGIN #SAMITIVEJ #ออริจิ้น #สมิติเวช #Privilege