Park 24 ปักหมุด “พร้อมพงษ์” พิสูจน์ความเป็นที่สุดด้วย OASIS กว่า 10 ไร่ บนทำเลที่ได้ชื่อว่า “กินซ่า” แห่งมหานครกรุงเทพฯ

Park 24 ปักหมุด “พร้อมพงษ์” พิสูจน์ความเป็นที่สุดด้วย OASIS กว่า 10 ไร่ บนทำเลที่ได้ชื่อว่า “กินซ่า” แห่งมหานครกรุงเทพฯ

Park 24 ปักหมุด “พร้อมพงษ์” พิสูจน์ความเป็นที่สุดด้วย O.

พร้อมพงษ์ จากทุ่งนาจนมาเป็น LUXURY HUB ของกรุงเทพฯ

พร้อมพงษ์ จากทุ่งนาจนมาเป็น LUXURY HUB ของกรุงเทพฯ

พร้อมพงษ์  – กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเม.