เปิดจองลงทุนออนไลน์
เปิดจองลงทุนออนไลน์

HAMPTON RESIDENCE BANGKOK

เตรียมพบกับ โปรแกรม”ผลิตรายได้ประจำ”
𝐇𝐚𝐦𝐩𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤โอกาสลงทุน 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐝 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 (หน่วยย่อย)กับ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ใจกลางทำเลมหานครแห่งกรุงเทพฯ

Register  ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า  Service Apartment

  โอกาสเป็นเจ้าของ SERVICED APARTMENT

  เอกสิทธิ์สุดพิเศษ สำหรับ ลูกค้า THE WISDOM ธนาคารกสิกรไทย

  เอกสิทธิ์สุดพิเศษ สำหรับ ลูกค้า THE WISDOM ธนาคารกสิกรไทย

  More Informations

  Download Brochure

  hamptons residence

  Blog