𝐒𝐎𝐇𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐑𝐀𝐓𝐂𝐇𝐀𝐃𝐀

𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐈𝐍𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐘 𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐈𝐍𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐘
เลือก…ที่จะแตกต่างอย่างไม่มีลิมิต
กับพื้นที่ชีวิตที่เป็นมากกว่า “แค่ที่อยู่อาศัย”
มาพร้อมกับส่วนกลางที่ตอบรับทุก 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘 ของคุณตลอด 𝟐𝟒 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬
 
𝐒𝐎𝐇𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐑𝐀𝐓𝐂𝐇𝐀𝐃𝐀
𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟑𝟒𝟏 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬
มาพร้อมส่วนกลางลอยฟ้าวิว 𝐂𝐁𝐃 เชื่อมต่อกัน 𝟒 𝐟𝐥𝐨𝐨𝐫
𝟐𝟎𝟎 𝐌.𝐌𝐑𝐓 𝐇𝐮𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐰𝐚𝐧𝐠
 
Start 3.39 MB

REGISTER


  ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า


  คอนโด Duo Space แห่งเดียวในรัชดา

  REVIEW PROJECT

  LOCATION

  soho bangkok ratchada

  ADD FRIEND FOR EXCLUSIVE