LASTEST NEWS

ผู้ถือหุ้นเฮ! ORI เคาะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายปี 62 อีก 0.29 บาท/หุ้น สวนตลาดซบ

เรียกว่าเป็นค่ายที่จ่ายปันผลดี ให้ผู้ถือหุ้นปลื้มสม่ำเสมอสำหรับ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI ล่าสุด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์อนุมัติ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2562 เป็นเงินสดอีก 0.29 บาท/หุ้น รวมทั้งปีใจดีแจก 0.495 บาท/หุ้น หรือราว 40.11% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สูงกว่าขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 1 กันยายน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 2 กันยายน.

FOLLOW SOCIAL