ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “เผยเคล็ดลับว่า พิชิตใจ ชาวญี่ปุ่น ให้เลือกทองหล่อ ต้องทำอย่างไร ? @ 𝙃𝘼𝙈𝙋𝙏𝙊𝙉 𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙏𝙃𝙊𝙉𝙂𝙇𝙊𝙍

เผยเคล็ดลับว่า พิชิตใจ ชาวญี่ปุ่น ให้เลือกทองหล่อ ต้องทำอย่างไร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “เผยเคล็ดลับว่า พิชิตใจ ชาวญี่ปุ่น ให้เลือกทองหล่อ ต้องทำอย่างไร ? @ 𝙃𝘼𝙈𝙋𝙏𝙊𝙉 𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙏𝙃𝙊𝙉𝙂𝙇𝙊𝙍

งานสัมมนา “เผยเคล็ดลับว่า พิชิตใจ ชาวญี่ปุ่น ให้เลือกทองหล่อ ต้องทำอย่างไร ? @𝙃𝘼𝙈𝙋𝙏𝙊𝙉 𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙏𝙃𝙊𝙉𝙂𝙇𝙊𝙍
มาร่วมรับชม รับฟังถึงเคล็ดลับพิชิตใจชาวญี่ปุ่น และพบกับวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในแต่ละแขนง
หัวข้อ – เปิดเคล็ดลับ “พิชิตใจ” ชาวญี่ปุ่น ด้วย “service ระดับ 5 ดาว”
โดย คุณจตุพร วิไลแก้ว CEO of Hampton hotel & Residence management
หัวข้อ – เจาะลึกทำเลทองหล่อ The little Japan in Bangkok
โดยคุณ Karuna Otoyama Writer & Blogger of Thai Property & Culture
หัวข้อ – สูตรสำเร็จของการลงทุน กับ Investment Property Program
คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ Head of Investment Property Program (IP)
ลงทะเบียนสัมผัสประสบการณ์พิเศษ คลิก https://bit.ly/3DOEiG2
แผนที่การเดินทาง https://bit.ly/3EIhPMn
ภายในงานได้รับเกียติจาก คุณจตุพร วิไลแก้ว CEO of Hampton hotel & Residence management ที่มาเปิดเคล็ดลับ “พิชิตใจ” ชาวญี่ปุ่น ด้วย “service ระดับ 5 ดาว” , คุณ Karuna Otoyama Writer & Blogger of Thai Property & Culture ได้มาเจาะลึกทำเลทองหล่อ The little Japan in Bangkok และ คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ Head of Investment Property Program (IP) ได้มาแชร์ถึงสูตรสำเร็จของการลงทุน กับ Investment Property Program
ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในโครงการ 𝙃𝘼𝙈𝙋𝙏𝙊𝙉 𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙏𝙃𝙊𝙉𝙂𝙇𝙊𝙍