Category Archives: Park 24

สวนป่า พร้อมพงษ์
PARK ORIGIN PHROMPHONG กับแนวคิดที่อยู่อาศัยเคียงข้างสวนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

PARK ORIGIN PHROMPHONG กับแนวคิดที่อยู่อาศัยเคียงข้างสวนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ท่ามกลางมหานครเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยผู้คน ปัจจัยหลักสุดสำคัญในการอยู่คู่กับการดำเนินชีวิตของคนเมือง นั่นก็คือ “ธรรมชาติ” ในหลายประเทศจึงมักออกนโยบายการสร้างสวนป่าใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเพื่อทำหน้าที่เสมือนปอดของเมือง เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ขึ้นมา อีกทั้งยังช่วยลบล้างมลพิษที่ถูกสร้างขึ้นมา ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นสามารถออกมาทำกิจกรรมกับธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การนั่งปิคนิคใต้ต้นไม้ในหลายๆประเทศทางแถบตะวันตก การปั่นจักรยานชมดอกซากุระในประเทศญี่ปุ่น.