ออริจิ้น​ มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คุณอารดา​ จรูญเอก​ ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณชวกิจ ภูมิบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมมอบเงินให้แก่​โรงพยาบาล​ทั้ง 2​ แห่ง​ เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้​ ได้แก่

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ​ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก​ ​และ​นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์​ ประธานกรรมการมูลนิธิ​โรงพยาบาล​ราชวิถี​ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ราชวิถี​ พร้อมด้วย​ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

.

ออริจิ้น​ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้ทุกประเภทให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการร่วมบริจาคเงินครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ORIGIN GIVE” โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ 👨‍👩‍👦‍👦

#Originproperty#OriginGive