THE HAMPTON SUITES
PARK-IP-CLUB-Final

PARK INVESTMENT PROPERTY CLUB

Invesment Property Sriracha

Register

 𝟔 เม.ย.นี้ เตรียมพบกับ 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 ลงทุนอสังหาแนวใหม่ 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐄𝐑𝐓𝐘 ”เสือนอนกิน” กับ ‘’𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗮𝗺𝗽𝘁𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲𝘀’’ จาก 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆 𝘅 𝗗𝘂𝘀𝗶𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
 
พบคุณใหญ่ โอภาส ถิรปัญญาเลิศ  นักลงทุน นักเขียนและนักธุรกิจหลากหลายกิจการ   ผู้คลุกคลีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 𝟐𝟎 ปี เเละคุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 𝐂𝐄𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 ”𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐎𝐅 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐄𝐑𝐓𝐘” 
 
โอกาสเป็นเจ้าของ 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝗱 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 มาตราฐานระดับโรงแรม 𝟱 ดาวครั้งแรก 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘆 𝘅 𝗗𝘂𝘀𝗶𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
‘’𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗮𝗺𝗽𝘁𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲𝘀’’ เริ่ม 𝟯.𝘅𝘅 ล้าน*
พบกับมิติใหม่..การลงทุนแห่งปี รับผลกำไรตอบเเทนสูงสุด 𝟱-𝟵% ต่อปี | ยาวต่อเนื่อง 𝟭𝟬 ปี*
  ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า


  เตรียมพบ

  The Hampton Suites

  ครั้งแรก origin property x Dusit Thani รับผลกำไรตอบเเทนสูงสุด 5-9% ต่อปี | ยาวต่อเนื่อง 10 ปี*

  พบกัน Staybridge Suites ทองหล่อ 5

  Contact us

  The Hamption Suites

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

  โอกาสเป็นเจ้าของ

  Serviced Residences

  รับผลกำไรตอบเเทนสูงสุด 5-9% ต่อปี | ยาวต่อเนื่อง 10 ปี*

  ครั้งแรก Origin property x Dusit Thani

  ‘’The Hampton Suites’’
  Serviced Residences มาตราฐานโรงแรม 5 ดาว

  เริ่ม 3.xx ล้าน*

  Contact us
  Service Residences