กู้ร่วม! คำตอบที่ใช่ ตัวช่วยที่โดน ของคนอยากมีคอนโด

กู้ร่วม! คำตอบที่ใช่ ตัวช่วยที่โดน ของคนอยากมีคอนโด

กู้ร่วม! คำตอบที่ใช่ ตัวช่วยที่โดน ของคนอยากมีคอนโด

.
ใครๆ ก็อยากครอบครองคอนโดในฝันกันใช่มั้ยคะ ? ซึ่งคอนโดในทำเลใกล้รถไฟฟ้า หรือว่าโซน CBD นั้นค่อนข้างจะมีมูลค่าทรัพย์สินที่สูง จนทำให้บางคนอาจกังวลใจเรื่องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ว่าอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ การกู้ร่วมจึงเป็นคำตอบที่ใช่ของใครที่อยากมีคอนโดในฝัน และขอสินเชื่อจากธนาคารได้ง่ายขึ้นค่ะ

📍 พบคอนโดมิเนียมคุณภาพบนทำเลใกล้รถไฟฟ้า พร้อมโปรโมชั่นพิเศษประจำแต่ละโครงการจากเครือออริจิ้น คลิก https://bit.ly/3VKbzME

.

กู้ร่วมคืออะไร ? มาทำความเข้าใจกัน 

กู้ร่วม คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2-3 คน ร่วมทำสัญญายื่นกู้ทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน รวมถึงรับผิดชอบภาระหนี้ ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย ฯลฯ ด้วยกัน 👫📄 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้ต่อสถาบันการเงิน ว่าสามารถผ่อนชำระได้ตามสัญญา และทำให้หลายคนมีคอนโดในฝันได้ง่ายขึ้น
.

กู้ร่วมคืออะไร ? มาทำความเข้าใจกัน

.

.

กู้ร่วมกับใครได้บ้าง ? ให้เข้าเกณฑ์สถาบันการเงิน

📄 นอกจากสถาบันการเงินจะจำกัดจำนวนบุคคลในการกู้ร่วมแล้ว ยังได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 คนที่มีนามสกุลเดียวกันกับเรา เช่น พ่อ-แม่ ลูก พี่-น้อง

2 พี่น้องที่มีพ่อแม่คนเดียวกัน แต่ใช้คนละนามสกุล โดยต้องแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรระบุว่ามีพ่อแม่คนเดียวกัน

3 สามี-ภรรยา แบบจดทะเบียนสมรส หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ต้องแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน หรือหนังสือรับรองบุตร 

4 คู่รักที่ยังไม่แต่งงาน ทั้งคู่ชาย-หญิง และคู่รักเพศเดียวกันอย่าง LGBTQ+ โดยต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันตามระยะเวลาที่กำหนด
.

กู้ร่วมกับใครได้บ้าง ? ให้เข้าเกณฑ์สถาบันการเงิน

.

.

เปิดข้อดีมากมายของการกู้ร่วม

👩‍💼 หลังจากที่ทำความเข้าใจกับความหมาย และเงื่อนไขของการกู้ร่วมแล้ว เราจะพาทุกคนไปพบกับข้อดีมากมายจากการกู้ร่วมกันค่ะ 
1 สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น เพราะความสามารถทางการเงินของผู้กู้ร่วมที่แข็งแรงขึ้น รวมถึงมีคุณสมบัติตรรงกับเงื่อนไขการกู้มากขึ้น
2 ผู้กู้ร่วมได้วงเงินกู้สูงขึ้น เนื่องจากมีฐานรายได้รวมที่สูงขึ้น
3 กระจายความเสี่ยงในการรับภาระหนี้ หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ยังมีผู้ร่วมกู้ช่วยชำระหนี้ให้
4 ผู้กู้ร่วมได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี รวมสูงสุด 100,000 บาท โดยต้องแบ่งเฉลี่ยเท่ากันทุกคน 

.

เปิดข้อดีมากมายของการกู้ร่วม

.

.

ผ่อนคลายมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

นอกจากนี้ เมื่อปี 2562 แบงก์ชาติได้มีการผ่อนคลายมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม 👫📄 ถ้าผู้กู้ร่วมไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การกู้ซื้อบ้านครั้งนี้จะไม่นับเป็นหลังแรก โดยจะนับหลังใหม่ที่มีกรรมสิทธิ์ของตัวเองเป็นหลังแรก และวางเงินดาวน์เท่ากับสัญญาหลังแรกเลย 

.
ตัวอย่างที่ 1
ครั้งที่ 1 : A + B กู้ร่วมซื้อบ้านกัน แต่กรรมสิทธิ์เป็นของ A คนเดียว = ผ่อนปรนไม่นับ B เป็นผู้กู้
.
ครั้งที่ 2 : ต่อมา B ขอกู้ซื้อบ้านเป็นของตนเอง = เป็นสัญญาที่ 1 ของ B = B กู้ LTV ได้ 100%
.
ตัวอย่างที่ 2
ครั้งที่ 1 : A กู้ซื้อบ้านคนเดียว = กรรมสิทธิ์เป็นของ A = เป็นสัญญาที่ 1 ของ A = A กู้ LTV ได้ 100%
.
ครั้งที่ 2.1 : A + B กู้ร่วมซื้อบ้าน แต่กรรมสิทธิ์เป็นของ B คนเดียว (A ไม่มีกรรมสิทธิ์) = เป็นสัญญาที่ 1 ของ B เท่านั้น (ผ่อนปรนไม่นับ A เป็นผู้กู้) = B กู้ LTV ได้ 100%
.
ครั้งที่ 2.2 : A + B กู้ร่วมซื้อบ้าน ทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ทั้งคู่ = เป็นสัญญาที่ 2 ของ A = ตามมาตรการ LTV 2566 A จะกู้ LTV ได้ 90% หรือ 80% เท่านั้น 
.

ผ่อนคลายมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

.

.

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นกู้

อีกขั้นตอนสำคัญ คือ ผู้กู้และผู้กู้ร่วมควรจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม บุคคลละหนึ่งชุด เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อเร็วมากขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดหลักๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 คือ เอกสารส่วนตัว 📃  

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารการสมรส (สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว)
.

หมวดที่ 2 คือ เอกสารการเงิน 📑

การเตรียมเอกสารหมวดนี้จะต่างกันไปตามอาชีพที่ทำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ และฟรีแลนซ์ 

2.1 พนักงานประจำที่มีรายได้สม่ำเสมอ
– หนังสือรับรองเงินเดือน
– สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
.
2.2 เจ้าของกิจการ
– สำเนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
– Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– หลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 1 ปี
– เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ
.
2.3 ฟรีแลนซ์
– หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50
– หลักฐานการเสียภาษี
– ประวัติเครดิตบูโร
– Statement บัญชีเงินออม 6-12 เดือน
.
หมวดที่ 3 คือ เอกสารหลักประกัน
– สำเนาสัญญาซื้อขายบ้าน
สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
หนังสือรูปถ่ายและแผนที่ตั้งของบ้าน
*โดยเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปแต่ละธนาคาร 
.

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นกู้ .

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

รีบด่วน! 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗔𝗟𝗘 งานสุดท้ายปลายปี Origin ซัดโปรแรงแบบไม่มีหักหลบ
📅 วันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ ที่สยามพารากอน 

💰 โอกาสสุดท้าย กู้ได้เต็ม 100% ไม่ต้องดาวน์ ภายในธันวาคมนี้เท่านั้น
💞 ดอกเบี้ย 0%

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : https://park.co.th/contact-us/
โทร : 020 300 000
ADD LINE : https://lin.ee/CIh8FPE
.
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด